ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

 

PROIECT ERASMUS+ - Formare profesionala si competente europene Proiect nr. 2018-1-RO01-KA102-048411

 

Perioada de implementare: 01.06.2018 - 30.11.2019

Partenerul SCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO - Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM), este o organizatie non-profit situata in Montijo, un oras din apropierea Lisabonei, infiintata in 1991 printr-un protocol semnat intre Consiliul Local din Montijo (Departamentul Tineret) si Escola Professional din localitate.

Misiunea: AFPDM este o entitate dedicată calificării resursei umane din regiune, prin implicarea în educație, formare și dinamica socio-economică în diferite domenii, stabilind parteneriate strategice și dinamică funcționala.

Viziunea: Asociația isi propune sa se evidentieze ca o organizație de referință, inovatoare și competitivă, bazându-se pe acțiunile de bune practici și metode de lucru în dezvoltarea formării și furnizarea de servicii de consultanță.

Obiectivul general al proiectului este corelat cu obiectivele programului Erasmus+, respectiv:

Dezvoltarea de competențe,deprinderi și abilități specifice meseriilor în care se formează participanții care să conducă la inserția profesională optimă pe piața muncii europeană.

Acestea au fost realizate prin atingerea obiectivelor specifice, respectiv: dezvoltarea compețentelor profesionale pentru 16 elevi din domeniul Fabricarea produselor din lemn și 16 elevi din domeniul Electronică, automatizari prin participarea la stagii de practică; dezvoltarea competențelor cheie corespunzatoare SPP;  competențe de comunicare în limbi straine; interpretarea documentației tehnice de specialitate într-o limbă de circulație internațională; competențe de bază de matematica, stiințe și tehnologie; interpretarea informațiilor cuprinse în documentele și documentația tehnică/tehnologică; competențe antreprenoriale; asumarea inițiativei în rezolvarea problemelor; manifestarea responsabilității pentru asigurarea calității produselor/serviciilor; competențe de a învăța să înveți; preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională prin studiu individual și utilizarea informațiilor primite de la formatori; competențe sociale și civice; asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilității pentru sarcina de lucru; crearea unor materiale de învățare în baza participarii la experiența de formare care sa permită acumularea cunoștintelor teoretice in anii urmatori; schimbarea atitudinii participanților cu privire la meseria în care se formează dar si cu privire la invatarea pe tot parcursul vieții; dezvoltarea metodelor de lucru ale profesorilor, a instrumentelor și tehnicilor de invatare prin participarea a 10 profesori din catedra tehnică la un stagiu de formare.

Proiectul s-a adresat urmărorului grup țintă:

16 elevi de la clasa a XI a C, domeniul Fabricarea produselor din lemn care se pregătește în calificarea Tehnician designer mobilă și amenajări interioare în perioada 18 februarie – 9 martie 2019;

16 elevi de la clasa a X a C, din domeniul Electronică, automatizari, calificarea Tehnician în automatizări în perioada 2 – 23 iunie 2019;

10 profesori din catedra tehnică în perioada 4 – 11 mai 2019.

Elevii au desfașurat un stagiu de practică de 3 săptămâni la agenții economici de profil propuși de partenerul din Portugalia.

Pe durata stagiilor de practică, profesorii însotitori împreună (prof. Suseanu Ioana, prof. Adam Viorica, prof. Frigură Magdalena) cu elevii au folosit cunoștintele dobândite pentru crearea unui suport de curs care vizează estetica produselor din lemn din zona mediteraneană dar si a speciilor folosite, respectiv un dicționar de specialitate in domeniul electronic, automatizari.

Prin efectuarea stagiilor de practică la partenerul din Portugalia elevii de la ambele specializări s-au format la agenții economici unde au există implementate cele mai noi tehnologii,acestea au condus la formarea la elevi a competențelor tehnice profesionale.

Aceștia vor putea să satisfacă cerințele angajatorilor, nevoile lor de calificare. Formarea profesională a elevilor va conduce la inserția optimă a acestora pe piața muncii după absolvirea liceului. Participarea lor la stagii de formare va conduce la promovarea valorilor europene ale educației. De asemenea, oferta de formare de pregatire teoretică va fi dezvoltată prin îmbunatățirea materialelor de învățare. Participarea la stagii de formare va constitui exemplu de bună practica și pentru alți elevi cu risc de abandon școlar si pe termen lung la creșterea indicatorilor de calitate a educației oferite.

La implementarea proiectului a contribuit echipa de gestiune formată din prof. coordonator Adam Viorica, Prof. Suseanu Ioana, Director, Prof. Nedelcu Adriana, prof. Banu Florentina.

La mobilități au participat următorii profesori și maiștrii instructori: Adam Viorica, Suseanu Ioana, Nedelcu Adriana, Tică Florina, Frigură Magdalena, Dănuleț Marilena, Ceapraz Adina, Neagoe Constanța, Mihai Georgiana Irena, Broscoțeanu Corina, Petrică Marilena, Nițicală Viorel, Dulamă Florin, Miloși Nicolae, Zăbavă Gabriel.

STAGIUL I PROIECT - domeniul FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Elevii participanti in Proiectul Erasmus, stagiu I, au desfasurat practica la diferiti agenti economici cu profil Fabricarea produselor din lemn.

Desfășurare Stagiu I - practica elevilor la egenti economici din Montijo Portugalia. Urmariti marturia muncii lor AICI

STAGIUL II PROIECT - Profesori in schimb de experienta privind metode moderne de instruire profesionala

STAGIUL III PROIECT - Domeniul Electronica automatizari. Imagini din timpul desfasurarii practicii la partener a elevilor din proiect.


Lista tuturor proiectelor:
- Proiect PHARE-TVET 0108.01- Coeziune Economica si Sociala-Invatamant Profesional si Tehnic
- Proiect Phare 2002 - SCOALA VOCATIONALA PENTRU MESERII
- Proiect COMENIUS 2.2.C/005-551.06.02
- Invatare, Participare, Incredere
- Europa la liceu
- 10 din a 10-a pentru un oras de nota 10
- Spring Day
- Firme de exercitiu
- Proiect PHARE 2003 - CENTRUL PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
- Proiect PHARE 2004 - EDUCATIA MAI APROAPE DE TINE
- Programul PHARE 2004 - Centre suport pentru invatamantul la distanta
- Programul Leonardo da Vinci
- Prezentari proiecte
- Construieste-ti VIITORUL
- Proiect PHARE 2005 - PERFECTIUNE PRIN EDUCATIE
- Proiect PHARE 2005 - SCOALA O SANSA NOUA
- Proiect PHARE 2006 - CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PRIN EDUCATIE
- Junior Achievement
- Proiect TINERET IN ACTIUNE
- NATURA TE INVATA SA FII ECO
- Practica sa inveti, invata sa practici!
- Program LEONARDO DA VINCI 2012
- LETS DO IT ROMANIA-editia 2011
- Proiect Comenius WATER 4 LIFE
- Proiect GRUNDTVIG - EUropean MAgazine
- Invata sa fii antreprenor prin Firma de Exercitiu
- Holcim iti preda stafeta la fapte bune!
- Formare profesionala si competente europene - ERASMUS+
- Proiect ERASMUS+ European ART MONY

Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru