ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

 Proiectul LEONARDO DA VINCI      

LdV/IVT/2011/RO/314

„Primii pași spre o carieră europeană în serviciile turistice”

21 mai – 10 iunie 2012, MONTIJO, PORTUGALIA

Programul sectorial Leonardo da Vinci este finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și oferă o multitudine de oportunități de formare profesională pe piața europeană a muncii pentru instituții și organizații de toate tipurile și dimensiunile.
Obiectivele operaționale ale programului Leonardo da Vinci sunt următoarele:
  • îmbunătățirea calității și creșterea volumului mobilității pe întreg teritoriul Europei a persoanelor implicate în educația profesională și formarea profesională inițială și în formarea continuă, astfel încât numărul stagiilor în întreprinderi să crească cel puțin până la 80000 pe an, până la sfârșitul programului de învățare continuă (2013);
  • îmbunătățirea calității și creșterea volumului cooperării dintre instituții sau organizații care oferă posibilități de învățare, întreprinderi, parteneri sociali și alte organisme relevante din întreaga Europă;
  • facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educației profesionale și formării profesionale, precum și a transferului acestora, inclusiv de la o țară participantă la alta;
  • îmbunătățirea transparenței și recunoașterii calificărilor și competențelor, inclusiv cele obținute prin învățare nonformală și informală;
  • încurajarea învățării limbilor străine moderne;
  • sprijinirea dezvoltării, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor servicii, pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC. 
Programul Leonardo da Vinci asigură legătura între politicile educaționale și domeniul formării profesionale (VET). Proiectele se adresează persoanelor care doresc să-și perfecționeze competențele, cunoștințele și abilitățile prin efectuarea unui stagiu în străinătate, precum și persoanelor din domeniul formării profesionale interesate de cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea și performanțele sistemelor și practicilor VET.
Echipa de proiect din cadrul Colegiului Tehnic Câmpulung a demarat acest proiect (în ianuarie-februarie 2011) deoarece are ca obiectiv prioritar calificarea elevilor într-o multitudine de domenii și specializări, care să răspundă atât nevoilor prezente și de perspectivă ale comunitații locale, cât și intereselor și aspirațiilor elevilor.
Ținând seama de acest aspect, s-a constat că domeniul turismului și alimentației publice oferă cel mai mare interes pe plan local, cât și național și internațional (meseriile de bucătar, chelner, cofetar, etc. fiind cerute în țările din Uniunea Europeană).
Proiectul LdV/IVT/2011/RO/314 intitulat “Primii pași spre o carieră europeană în serviciile turistice” răspunde nevoii de personal calificat din domeniul Turism și Alimentație Publică de pe piața românescă și europeană și asigură creșterea calității serviciilor oferite de viitorii tehnicieni în turism și alimentație.
Proiectul depus de liceul nostru a fost aprobat spre finanțare cu suma de 50046 Euro și se va desfășura în perioada 21 mai – 10 iunie 2012, în hoteluri și restaurante din orașele Setubal, Montijo, Sao Francisco și Quinta do Anjo din Portugalia, țară cu potențial turistic dezvoltat, recunoscută prin calitatea serviciilor turistice.
Scopurile principale ale proiectului “Primii pași spre o carieră europeană în serviciile turistice” sunt formarea competențelor celor 16 participanți, cu calificările profesionale Lucrător hotelier și Ospătar (chelner), dezvoltarea cunoștințelor lingvistice de specialitate, îmbunătățirea abilităților de comunicare la locul de muncă, formarea unui comportament profesional și social de tip european pentru integrarea rapidă a tinerilor pe piața muncii (națională și europeană).
În cadrul acestei proiect vor fi implicați profesorii de specialitate de la catedra Servicii și 16 elevi din domeniul de pregătire profesională Turism și Alimentație din cadrul Colegiului Tehnic Câmpulung, „Asociația pentru Formare Profesională și Dezvoltare” Montijo - Portugalia, partener cu o experință bogată în multe proiecte europene de formare profesională, 2 hoteluri („Hotel do Sado” și „Residencial Havanesa”), un sat de vacanță („Palmela Village Golf Resort”) și 2 restaurante („O Farpas” și „Porque Nao??”) din districtul Setubal, Portugalia.
Implementarea proiectului va contribui la formarea competențelor specifice a celor 16participanți în ceea ce privește organizarea și conducerea unor activități în cadrul structurilor turistice (restaurant și hotel) care le va permite să-și dezvolte competențe esențiale pentru reușita socială (comunicare, gândire critică, luarea unor decizii).
Rezultatele așteptate în urma realizării acestei proiect vor fi dobândirea de către elevi a certificatului de mobilitate Europass și a certificatului ligvistic nivel A2, facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii în domeniul Turismului și Alimentației, îmbunătățirea competențelor profesionale în serviciile hoteliere și în cele de alimentație publică, promovarea calității în învățarea și formarea profesională inițială, realizarea unui dicționar de termeni utilizați în turism în trei limbi: romană - engleză - portugheză, promovarea imaginii colegiului nostru la nivel zonal, regional și național.
Documentele obținute în urma proiectului:
v Certificatul Europass Mobility;
v Pașaportul lingvistic european;
v Certificat emis de către unitățile de stagiu și organizația gazdă „Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento Montijo” – Portugalia.

              Va rugam sa urmariti o scurta prezentare POWER POINT a proiectului

             Rezultatele activitatii desfasurate in cadrul proiectului, in stagiul din Portugalia, elevi si cadre didactice deopotriva.

               In ajutorul celor interesati venim cu SUPORT CURS LUCRATOR HOTELIER si SUPORT CURS CHELNER


Lista tuturor proiectelor:
- Proiect PHARE-TVET 0108.01- Coeziune Economica si Sociala-Invatamant Profesional si Tehnic
- Proiect Phare 2002 - SCOALA VOCATIONALA PENTRU MESERII
- Proiect COMENIUS 2.2.C/005-551.06.02
- Invatare, Participare, Incredere
- Europa la liceu
- 10 din a 10-a pentru un oras de nota 10
- Spring Day
- Firme de exercițiu
- Proiect PHARE 2003 - CENTRUL PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
- Proiect PHARE 2004 - EDUCATIA MAI APROAPE DE TINE
- Programul PHARE 2004
- Programul Leonardo da Vinci
- Prezentari proiecte
- Construieste-ti VIITORUL
- Proiect PHARE 2005 - PERFECTIUNE PRIN EDUCATIE
- Proiect PHARE 2005 - SCOALA O SANSA NOUA
- Proiect PHARE 2006 - CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PRIN EDUCATIE
- Junior Achievement
- Proiect TINERET IN ACTIUNE
- NATURA TE INVATA SA FII ECO
- Practica sa inveti, invata sa practici!
- Program LEONARDO DA VINCI 2012
- LETS DO IT ROMANIA-editia 2011
- Prezentare FIRME DE EXERCITIU
- Comenius WATER 4 LIFE
- GRUNDTVIG - EUropean MAgazine
- Invata sa fii antreprenor prin Firma de Exercitiu
- Holcim iti preda stafeta la fapte bune!

Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru