ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

Programul PHARE 2005 – Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă
Titlul proiectului : „PERFECȚIUNE PRIN EDUCAȚIE”    
Solicitant : Colegiul Tehnic Câmpulung.
Localizare proiect : Regiunea Sud-Muntenia; zona Câmpulung.
Costul proiectului : 73920 EURO din care 66528 suma solicitată de la autoritatea contractantă.
Durata proiectului : 12 luni.
Proiectul : „PERFECȚIUNE PRIN EDUCAȚIE” are ca scop: îmbunătățirea adaptabilității, creșterea nivelului de cunoștințe și competențe a forței de muncă prin organizarea și derularea de cursuri de calificare/recalificare a personalului încadrat ca necalificat la nivel local sau ale căror competențe nu corespund posturilor ocupate.
Se urmărește prin implementarea proiectului  reducerea efectului restructurării întreprinderilor din zona Câmpulung prin formarea  angajaților încadrați ca necalificați sau ale căror competențe nu corespund cu posturile ocupate , a acelor  deprinderi și abilități care să ducă la creșterea productivității muncii și calității la locul de muncă.
Obiective generale propuse în cadrul proiectului :
1.Promovarea adaptabilității forței de muncă, a învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale continue prin organizarea și derularea de cursuri de calificare/inițiere a forței de muncă.
2.Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea nivelului de cunoștințe și competențe a forței de muncă încadrată ca necalificată.
3.Creșterea potențialului economic și social al zonei Câmpulung-Argeș în conformitate cu prevederile Planului Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă 2006 și a Strategiei Naționale de Ocupare 2004-2010 și în strânsă legătură cu politicile naționale de coeziune sociala și cu politicile UE
care vor deveni operaționale prin obiectivul specific: implementarea și dezvoltarea unui sistem de calificare și recalificare a forței de muncă, a angajaților din întreprinderi (la toate nivelurile) în funcție de cererea identificată de personal calificat la nivel local.Realizarea obiectivului specific 100% s-a realizat prin  face prin cursuri de calificare și inițiere în funcție de cererea identificată pe piața forței de muncă. În cadrul proiectului au fost calificate un număr de minim 141 persoane  în meseriile :
- tehnician CATV;
- operator spălător textile;
- confecționer tâmplărie din Al și mase plastice;
- agent de curățenie .
Meseriile specificate au fost alese ca urmare a cererilor venite din partea angajatorilor locali.
Proiectul s-a adresat  angajaților din întreprinderile locale, încadrați ca necalificați sau ale căror competențe profesionale nu  au corespuns posturilor ocupate.
Pe termen lung, proiectul se adresează angajatorilor locali,  IMM-urilor  din zona Câmpulung. Prin reducerea numărului de persoane necalificate, aceștia vor reuși să-și mărească productivitatea și calitatea la locurile de muncă. Câmpulungul este în prezent zonă defavorizată, datorită închiderii întreprinderilor (ARO, Întreprinderea Minieră, Grulen, Holcim), ratei mari a șomajului și este nevoie de dezvoltarea IMM pentru creșterea potențialului economic și social.
Prin derularea proiectului s-a  realizat :
- calificarea/ inițierea unui număr de 141  persoane angajate ca  necalificate sau ale căror cunoștințe și competențe nu
corespund cu sarcinile posturilor ocupate. Ini’ial a fost propus calificarea unui numr de 60 persoane
- dezvoltarea programelor de formare profesională care să se adreseze deficitului de competențe din diferitele sectoare
economice locale;
- modernizarea bazei de instruire profesională.
Pentru implementarea cu succes a proiectului Colegiul Tehnic Câmpulung, în calitate de solicitant a propus o succesiune de activități care să ducă la derularea cursurilor de formare la parametrii stabiliți: instruirea echipei de proiect, activități de pregătire a cursurilor și de identificare a nevoii de formare, identificarea solicitărilor din partea angajatorilor și înscrierea cursanților, lansarea oficială a proiectului, desfășurarea modulelor de pregătire, evaluarea internă, promovarea proiectului, pregătirea reluării procesului de instruire.
Colegiul Tehnic Câmpulung își propune formarea abilităților și deprinderilor, cerute de angajatorii locali în cadrul proiectului „Perfecțiune prin Educație ”, deoarece pune la dispoziție:
- echipă de lectori specializată în toate meseriile propuse;
- bază materială și spații de instruire la standarde europene;
- programe de pregătire flexibile, bazate pe standardele ocupaționale în vigoare;
- programe adaptate în timp la cererea angajatorilor.
 

Prezentare POWER POINT proiect PERFECTIUNE PRIN EDUCATIE

 Galerie FOTO - cursuri si examene proiect


Lista tuturor proiectelor:
- Proiect PHARE-TVET 0108.01- Coeziune Economica si Sociala-Invatamant Profesional si Tehnic
- Proiect Phare 2002 - SCOALA VOCATIONALA PENTRU MESERII
- Proiect COMENIUS 2.2.C/005-551.06.02
- Invatare, Participare, Incredere
- Europa la liceu
- 10 din a 10-a pentru un oras de nota 10
- Spring Day
- Firme de exercițiu
- Proiect PHARE 2003 - CENTRUL PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
- Proiect PHARE 2004 - EDUCATIA MAI APROAPE DE TINE
- Programul PHARE 2004
- Programul Leonardo da Vinci
- Prezentari proiecte
- Construieste-ti VIITORUL
- Proiect PHARE 2005 - PERFECTIUNE PRIN EDUCATIE
- Proiect PHARE 2005 - SCOALA O SANSA NOUA
- Proiect PHARE 2006 - CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PRIN EDUCATIE
- Junior Achievement
- Proiect TINERET IN ACTIUNE
- NATURA TE INVATA SA FII ECO
- Practica sa inveti, invata sa practici!
- Program LEONARDO DA VINCI 2012
- LETS DO IT ROMANIA-editia 2011
- Prezentare FIRME DE EXERCITIU
- Comenius WATER 4 LIFE
- GRUNDTVIG - EUropean MAgazine
- Invata sa fii antreprenor prin Firma de Exercitiu
- Holcim iti preda stafeta la fapte bune!

Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru