ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

   Pelerinului ce ar rătăci printre clădirile paralelipipedice ale Câmpulungului de azi n-ar putea să-i rămână neobservate cele două clădiri, una pe str. Negru Vodă nr. 145 şi alta pe Șoseaua Braşovului nr.1, ce reprezintă cele două localuri ale Colegiului Tehnic Câmpulung.

Povestea acestui locaş de învăţământ a început acum 65 de ani când, prin Legea Învăţământului din 1948, s-a hotărât înfiinţarea învăţământului profesional. În acest fel ia fiinţă Şcoala Profesională de pe lângă Uzina Metalurgică  sau IMS Câmpulung, iar prin ordinul Ministrului Industriei Grele din iulie 1959, instituţia va funcţiona sub denumirea de Grup Şcolar IMS.

În timp, şcoala şi-a schimbat denumirea în: „Liceul mecanic nr.1”, „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini”, „Grup Şcolar Tehnologic Aro”, în prezent fiind numită Colegiul Tehnic Câmpulung.

Şcoala s-a dezvoltat o mare perioadă de timp în strânsă legătură cu destinele Uzinei de Automobile ARO, având menirea de a furniza muncitorii, pregătiţi teoretic şi mai ales practic, în domeniul construcţiei de maşini, prin următoarele forme de învăţământ: şcoală de ucenici, şcoală profesională, şcoală de maiştri, şcoală tehnică postliceală, liceu tehnologic de zi, seral şi frecvenţă redusă, şcoala de arte şi meserii etc.

Datorită schimbărilor majore de după 1989 şi a noilor cerinţe socio-economice, s-a simţit nevoia orientării ofertei educaţionale spre acele domenii cu impact major pentru locuitorii oraşului. Noua realitate post-decembristă, incomplet analizată sau descifrată, coroborată cu evoluţia tehnologică şi un flux de informaţii fără precedent, dublat de o ofertă de neimaginat până atunci în planul mass-media, a prins învăţământul românesc într-un moment de schimbare şi, în mare măsură, nepregătit. Într-o perioadă scurtă de timp, întregul sistem de învăţământ trebuia pliat noilor cerinţe şi eficientizat pentru  realizarea unei bune pregătiri a elevilor. Astfel, pe lângă vechile specializări s-a optat şi pentru altele noi, căutate pe piaţa locală a muncii (profil servicii, mecatronică, proiectant CAD, resurse naturale şi protecţia mediului, textile, prelucrarea lemnului etc.), iar şcoala dovedeşte şi are în acelaşi timp certitudinea că răspunde nevoilor economice şi profesionale ale comunităţii. Strădaniile extraordinare ale colectivului de profesori, ingineri şi maiştri pentru a educa şi instrui generaţii de elevi au contribuit la creşterea prestigiului acestei instituţii. Dincolo de gravele probleme ale societăţii româneşti, învăţământul a rămas constant în aprecierile pozitive ale populaţiei şi ale beneficiarilor şi un reper deosebit în cadrul valorilor perene  naţionale. În acelaşi timp, indiferent de guvernare, cu toţii şi-au exprimat dorinţa reformării şi eficientizării acestuia, a îmbunătăţirii metodelor şi a mijloacelor didactice.


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru