ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

 CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

 Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost:

·         Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor. Alegerea membrilor consiliului.

·         Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.

·         Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.

 

Biroul Executiv al Consiliului Scolar al Elevilor pentru anul școlar 2019-2020 are următoarea componență:

Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME ELEV

CLASA

FUNCȚIA

1

Tarbă Mihail sebastian

XI A

Președinte

2

Badea Laura

XI A

Vicepreședinte

3

Nistor George

IX A

Vicepreședinte

4

Enescu Paul

IX A

Secretar

5

Rîcea Andreea Elena

XI A

Director Departament pentru resurse umane financiare și de voluntariat

6

Robu Rafaela Maria

XI A

Director Departament pentru formare și educație nonformală

7

Burcea Ovidiu Petre

XI B

Director Departament pentru comunicare și relații publice

8

Nastasia Eduard

XI C

Director Departament pentru avocatul elevului

9

Cojocariu Ioana Mălina

XII B

Director Departament pentru programe de cultură,sport, educație și tineret

10

Pavelescu Ioana

X C

Director Departament pentru comunicare internă

11

Mateiu Maria Adelina

XII A

Director Departament promovare tinere talente

În anul școlar 2018 - 2019 s-au desfășurat următoarele activități:

 

·       Alegerea Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor - Campanie de informare a elevilor şcolii. Depunerea candidaturilor. Alegerea Biroului Executiv al CŞE. Întocmirea calendarului de activități. – consilier educativ, prof. Lupu Diana Elena și CȘE;. A fost ales secretarul C.Ș.E., Frăcea Elena Dorinela și șefii de departamente: Rîcea Andreea Elena la Departamentul pentru resurse umane, financiare și de voluntariat, Robu Rafaela Maria la Departamentul de formare și educație nonformală, Ghimici Alexandra la Departamentul Avocatul Elevului, Cojocariu Ioana Mălina la Departamentul pentru programe de cultură, de sport, de educație și de tineret, iar pentru  Departamentul pentru comunicare și relații publice, Burcea Ovidiu Petre. În semestrul al II-lea, în luna februarie a fost ales președintele CȘE, elveul Tarbă Sebastian Mihail din clasa a X-a A.

·        Efectele consumului de droguri, tutun şi alcool în adolescenţă – 15 octombrie 2018, CŞE, prof.Lupu Diana Elena și Psihologul școlii.

·       Factorii succesului și atitudini în fața eșeculuipropusă de la eleva Râcea Andreea – 22 octombrie 2018, CŞE, prof.Lupu Diana Elena și Psihologul școlii.

·       Prevenirea violenţei în şcoala noastră/Violența – problemă de actualitatepropusă de la eleva Adelina Mateiu  - 8 noiembrie 2018, CŞE, prof.Lupu Diana Elena și Psihologul școlii.

·        Consecințele absenteismului în procesul de învățare. Abandonul școlar.- 28 noiembrie 2018, CŞE, Director, Prof. prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina.

·       Dăruieşte bucurie de Crăciun - Spectacol muzical, 19 decembrie 2018, CŞE, Director, Nedelcu Adriana., Director adj., Suseanu Ioana, prof.Lupu Diana Elena și alte cadre didactice.

·       Să protejăm mediul înconjurător, propusă de la eleva Robu Rafaela ianuarie 2019, – consilier educativ, prof. Lupu Diana Elena și CȘE.

·       Descoperă Câmpulungul şi împrejurările sale, propusă de la eleva Frăcea Elena – panou tematic cu obiective turistice de referinţă, prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice, CŞE - 18 februarie 2019;

·       Să ne păstrăm sănătatea! – dezbatere, activitate propusă de la elevul Tarbă Mihail, 1 martie 2019, CŞE, prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Frigură Magdalena;

·       Mărţişorul - simbol al reînnoirii şi speranţei – spectacol pentru cadre didactice și părinți, expoziţie de felicitări – 7 martie 2019; CŞE, Director, Nedelcu Adriana., prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice;

·       Primăvara la noi în suflet  - concurs de desene şi fotografii – luna aprilie 2019; CŞE, prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice;

·       Descoperă profesiile în care ne pregătim, activitate propusă de la elevul Burcea Ovidiu,  - prezentări PPT despre profilurile existente în şcoală – 9 mai 2019, CŞE, Director, Nedelcu Adriana., Director adj., Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice;

·       Să stopăm împreună violenţa – violenţa nu se opreşte de la sine – 29 mai 2019, CŞE, prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina;

 

·       Drogurile - Între mit şi realitate –20 iunie 2019, CŞE, Director, Nedelcu Adriana., Director adj., Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Frigură Magdalena, alte cadre didactice.


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru