ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

Eco-codul 

“Sănătatea naturii este sănătatea noastră”

                                                                                                                    

 Eco-sloganul         “Plantările şi alimentaţia sănătoasă duc la o viaţă armonioasă                                                                                   

Teme alese în cadrul programului ECO-ŞCOALĂ sunt:

 “Plantările – temă prin care se încearcă conştientizarea elevilor cu privire la importanţa plantării

“Viaţă sănătoasă –  temă prin care se încearcă conştientizarea faptului  că, în cea mai mare măsură, calitatea vieţii depinde de modul în care ne alimentăm.

Despre program

Programul internaţional Eco Şcoala,  coordonat la nivel internațional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător, iar la nivel național de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a avut ca punct de pornire ”necesitatea   implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local”.

Voluntariatul a constituit întotdeauna un bun prilej de a ne uni forțele pentru a avea un oraș frumos, curat și cu oameni gospodari.  Implicarea noastră ca voluntari în activități de ecologizare ne-a făcut să devenim mai atenți față de problemele de mediu și să ne preocupăm mai mult de rezolvarea acestora.

Însă, voluntariatul este mereu o preocupare, mai ales când este vorba de instituția noastră și de parcul din curtea școlii. Nu multe licee se pot bucura de o oază de verdeață atât de frumoasă, dar este nevoie de o grijă permanentă față de această binecuvântare a naturii. Într-o atmosferă de voioșie și tinerețe în care elevi și cadre didactice, muncesc deopotrivă, școala noastră arată ca un loc în care domnește ordinea și curățenia.

Să trăim sănătos! Pentru a coștientiza cât de importante sunt alimentele sănătoase pentru organism și la ce riscuri ne expunem printr-o alimentație neadecvată am organizat activități tematice diverse: sesiuni de referate pe tema alimentației sănătoase”Învățăm să trăim sănătos”, un ”delicios” concurs de gastronomie, cu echipe reprezentative precum: “Chimia din Farfurie”, “Vitaminele”, “Sănătatea în bucate”, o expoziţie cu produse culinare ecologice, preparate de elevi în laboratorul școlii.

Consultarea de către elevi a unor materiale de specialitate puse la dispoziție de organizatori, realizarea unor studii de caz privind cauzele care conduc la îmbolnăviri și dezechilibre în organism, implicarea părinților în organizarea concursului de gastronomie au generat efecte pozitive asupra definirii conceptului ”alimentație sănătoasă”.

Obiective, rezultate, impact, sustenabilitate a programelor și proiectelor de mediu

Prin programul derulat, instituția noastră de învățământ și-a propus realizarea unor obiective importante care vizează comunitatea în ansamblul ei: creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării durabile, dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţii de a lua decizii, formarea unui comportament ecologic, responsabilizarea față de acțiunile de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

Finalitatea acestor acțiuni se regăsește în rezultatele obținute de liceul nostru pe parcursul desfășurării activităților: obținerea Certificatului de Eco – Școală și a Steagului Verde, educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă – utilizarea raţională a resurselor şi protecţia mediului înconjurător, dobândirea unor competențe ca urmare a participării la sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe teme ecologice. Elevii și-au format o conduită ecologică și responsabilă față de mediul înconjurător, ca urmare a participării active la ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii și din împrejurimi, amenajarea şi întreţinerea permanentă a acestora și, în același timp au identificat câteva alternative ecologice de petrecere a timpului liber.

În urma acestor inițiative, școala noastră a dezvoltat parteneriate pe teme ecologice cu alte şcoli, cu ONG-uri și cu administrația locală. Prezentarea proiectelor și programelor pe pagina web a școlii, diseminarea acestora în școală și în mass-media a contribuit la promovarea unei imagini pozitive a şcolii la nivel local, și nu numai.

Informarea/atenţionarea societăţii civile vis-a-vis de problemele de mediu, sensibilizarea opiniei publice referitor la procesul de colectare selectivă a deșeurilor, prin realizarea unor materiale informative, creșterea gradului de responsabilizare a elevilor față de mediul înconjurător și obținerea unor cantități importante de materiale reciclate a avut impact asupra întregii comunități locale, elevii școlii noastre, dar și familiile acestora modificându-ți conduita eco-civică.

 

NE MÂNDRIM CĂ SUNTEM ECO

 

Ni s-a inmânat Certificatul Mondial Eco-Schools și Steagul Verde.

ECO SCOALA - IMPLICARE, RESPECT, RESPONSABILITATE

Comitetul Eco-Şcoala este alcătuit din persoane (elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi etc.) care iubesc natura în toata diversitatea ei, conştienţi de necesitatea protejării şi conservării prin mijloace la îndemâna tuturor – dispuşi să-şi împărtăşească experienţele.

La nivelul şcolii s-a constituit comitetul ECO, format din:

 Conducerea şcolii:

– Director : Prof. Adriana Nedelcu

– Director adjunct: Prof.  Ioana Suseanu

Coordonatori program: Prof. Irina Gheorghe

Prof.  Magda Dogioiu

 Cadre didactice:

   Iosifescu Mădălina – coordonator programe – proiecte şcolare şi extraşcolare

   Albulescu Andrada – profesor inginer R.N.P.M

   Banu Florentina – prof . fizica

   Duţan Mihaela – prof .economie

   Strafalogea Gabriela – prof. lb. engleză

   Larisa Popescu – prof. biologie

   Duţă Cătălin – prof .ing. mecanic

   Pîrşe Dalina – matematică

   Adam Viorica – prof. lb. engleză

   Popescu Ovidiu – prof. geografie

   Chivu Adrian – prof. inginer mecanic

   Uleia Gheorghiţa – prof. geografie

   Neagoe Constanta – maistru textile

   Tică Florina – prof. lb. română

   Maria Mariana – prof. lb. română

   Nagy Sorina – prof. matematica

   Stan Loredana – prof. lb. română

   Dănuleţ Marilena – prof. inginer mecanic

   Filimon Ruxandra – prof. lb. engleză

   Moşteanu Gabriela – prof. fizică

   Florea Alina – prof. informatică

   Mitrică Carmen – prof. lb. română

   Niţicală Viorel – maistru prelucrarea lemnului

 Reprezentanţi ai părinţilor:

   Nicolau Cristina

   Felecan Florina

   Proca Liliana

   Banu Elena

 Reprezentanţi ai autorităţilor locale:

   Andreea Fărcăşanu – consilier

   Gabi Pascu- consilier educativ Primărie

   Bâlă Viorela – Inspector Mediu

 Reprezentanţi ai administraţiei şcolii:

   Georgeta Moroe – administrator scoală

   Floarea Vulpoiu – contabil şef

   Doina Croitoru – informatician

   Prunaru Cristina – secretar şef

   Strafalogea Melania – secretar şcoală

 Alte persoane:

   Iuliana Chidu – consilier european pe probleme de mediu

   Anca Dumitrescu – consilier local

   Gabriela Stroie – bibliotecar

   Simona Braga – laborant

   Gheorghe Herişanu – preşedinte Obştea Moşnenilor Nămăieşti

   Melania Voinescu – manager Edilul CGA Câmpulung

   Cristian Popa – inginer Edilul CGA Câmpulung

   Oancea Nicodim – inginer Ocolul Silvic Câmpulung

   Magda Băncescu – redactor „Evenimentul Muscelean”

   Tămaş Monica – reporter CLAR T.V.

 Comitetul ECO- şcoala – ATRIBUŢII

 IRINA GHEORGHE

·         coordonarea activităţilor ecologice;

·         campanie de promovare la nivel de şcoala şi judeţ;

·         participarea la toate acţiunile programului;

·         monitorizarea rezultatelor proiectului Eco – şcoala;

·         îndrumarea elevilor în vederea participării la proiecte de mediu;

·         coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE A APEI”.

 MARIA-MAGDALENA DOGIOIU

·         coordonarea activităţilor ecologice;

·         informarea şi implicarea profesorilor şi elevilor la concursurile şi acţiunile ECO ŞCOALĂ (din şcoala şi ţară);

·         responsabil cu planificarea temelor „Eco” în orele de consiliere şi orientare vocaţională;

·         colaborarea cu mass-media şi responsabil cu diseminarea programului;

·         coordonator sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice.

 OVIDIU POPESCU

·         implicarea în campania de colectare şi valorificare a deşeurilor;

·         responsabil cu identificarea problemelor de mediu şi colaborarea cu forurile administrative competente;

·         realizarea planului de economisire a apei;

·         responsabil cu organizarea concursului “ECO CLASA” la nivelul claselor a XI a şi a XII a;

·         coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI BIODIVERSITĂŢII’’ şi a ,,ZILEI MONDIALE A ZONELOR UMEDE ’’.

 ANDRADA ALBULESCU, DALINA PÎRŞE

·         implicarea în curăţenia şi plantarea florilor în parcul din Calea Braşovului;

·         responsabil concurs “Clasa cea mai curată”;

·         responsabil cu diseminarea cu tematică ecologică în alte unităţi şcolare;

·         coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE APEI”.

  CONSTANŢA NEAGOE

·         responsabil cu popularizarea programului ECO-Şcoala în şcolile din comunele limitrofe ;

·        


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru