ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

 PROIECT ECO - SCOALA  la COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 

        Descoperirile și transformările civilizației omenești au generat efecte nebănuite asupra vieții, mediului. Dacă până nu demult resursele Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării economice a crescut necesarul de materie primă și energie, exploatarea intensivă a resurselor determinând un dezechilibru ecologic.La Colegiul Tehnic Câmpulung se derulează proiectul "ECO-ȘCOALĂ" în scopul promovării educației ecologice, ca educație pentru o dezvoltare durabilă, factor esențial în formarea personalității tinerilor cetățeni în vederea integrării sociale.
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI
  • îmbunătățirea calității mediului în școală și în împrejurimile acesteia;
  • promovarea în rândul elevilor a dragostei și respectului pentru natură, om și societate prin dezvoltarea respectului față de sine și mediul ambiant;
  • înțelegerea de către elevi a relației dintre om și mediu, a interdependenței dintre calitatea mediului forestier și calitatea unei vieți cu adevărat sănătoase (2/3 din oxigenul planetei consumat de lumea vie, de industrie, autovehicole este furnizat atmosferei de către arbori și arbuști);
  • responsabilizarea elevilor în propria formare și inițierea acestira în redimensionarea parteneriatului educațional pe baza realizării unor forme diverse de colaborare:proiecte legate de protecția mediului, colaborări cu alte școli, instituții și factori decizionali, atragerea unor eventuali sponsori;
  • implicarea factorilor de decizie locali,a  agenților economici și a altor instituții în obținerea de informații și fonduri necesare pentru creșterea calității factorilor de mediu;
  • colectarea de materiale refolosibile(hârtie, sticle PET) iar cu banii obținuți să îngrijim parcul școlii realizat în cadrul proiectului "ECOTIM GRUP";
  • obținerea statutului  de "ECO-ȘCOALĂ" și a Steagului Verde, ca o recunoaștere a implicării școlii în rezolvarea problemelor de mediu  

      Elevii liceului nostru, prin profilurile și specializările ofertei educaționale primesc o educație ecologică corespunzătoare care îi face capabili să o aplice și să o mediatizeze la rândul lor pentru o mai intensă responsabilizare a comunității locale.

 PLANUL DE ACTIUNE 
Scopul:
  • Ecologizarea spatiului scolar si a imprejurimilor
  • Gestionarea deseurilor.
  • Plantarea puietilor 

 Coordonator Programul Eco - Scoala - Prof. Vintila Maria-Doinița

 ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 MODA DIN RECICLABILE - Ediția I

 Scopul acestei festivități:
-          implicarea elevilor în proiectul Eco-Școala            
-          identificarea materialelor reciclabile și lucrul cu acestea astfel încât ele să se transforme în ceva ce poate fi subiectul unei prezentări frumoase
-          stimularea creativității tinerilor elevi, a imaginației acestora de a face din "nimic", "ceva" ce poate să ne încânte privirea.
-          Dezvoltarea spiritului de competiție atât in ceea ce privește creativitatea (prin conceperea rochiilor și a costumațiilor), dar și în ceea ce privește arta (muzica și dansul modern, dar și clasic).
-          Încurajarea elevilor talentați
Organizatori:
Director, Prof. Drd. Adriana Nedelcu
Director Adjunct, Ioana Suseanu
Prof. Doina Vintilă
Prof. Gabriela Militaru
Realizarea acestui proiect Eco-Școala, nu ar fi fost posibilă fără implicarea copiilor de la diferite clase, într-un procent destul de ridicat: pe lângă copiii care au prezentat costumele, au fost aceia care i-au ajutat la confecționarea lor și la costumarea concurenților, în ziua spectacolului.
Materiale din care au fost construite costumațiile: ziare, reviste, flori, hârtie igienică, farfurii de unică folosință, pahare din plastic, pungi din polietilenă, saci de gunoi din polietilenă, CD-uri, jaluzele, țiplă de împachetat florile.
Juriul a urmărit prezentarea rochiilor și a materialelor precum și care anume costumație a îndeplinit cel mai bine condiția de a fi și reciclabilă și creativă. O condiție ce s-a impus a fost calitatea materialelor și a procedeelor folosite în confecționarea rochiilor.
 
PREMIUL I  TRÎMBACI ANA-MARIA GRAȚIELA
                        PANĂ IOANA-MĂDĂLINA
PREMIUL II EMANUEL PĂȘTIN
                        ANDREEA BĂLAN
PREMIUL III ILIE GABRIELA
                        CIOBOTEA ALEXANDRA
MENȚIUNI:   MANU EDUARD
                        ISBĂȘOIU BOGDAN
                        TINCA LUIZA
                        ȚURCAN OANA
                        FĂTULOIU ROXANA
 
ORIGINALITATE: EFTENE BIANCA
 
CEL MAI SPECTACULOS CUPLU: MIDORI OLGA și RĂDESCU VLADIAN-GHEORGHIȚĂ
 
POPULARITATE: PITULAN DIANA
 
SPECTACULOZITATE: STROIA ELIZA-VALERICA
 

 COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG - UN PAS SPRE ECO-SCOALA

             Cu prilejul „Zilei Mondiale a Apei” în data de 27 martie 2009 a avut loc sesiunea de referate și comunicări științifice”Colegiul Tehnic Câmpulung – un pas spre ECO ȘCOALĂ” organizat de profesorii: Maria Duțan, Doina Vintilă, Elena Balteș, Viorica Susa, la care au participat și reprezentanți ai comunității locale, ai agenților economici și ai mass mediei locale.În cadrul acestei activități au fost prezentate 22 lucrări cu tematică ecologică, bine documentate și interesante ce au stârnit interesul participanților, cât și cel al invitaților. Referatele prezentate atât de elevi cât și de profesori, datele concrete în baza cărora au fost întocmite sunt dovada faptului că planeta are nevoie de ajutorul nostru.Sesiunea de comunicări nu s-a limitat numai la o prezentare de lucrări ci a stârnit dezbateri constructive pe baza tematicii.Cu această ocazie au fost prezentate aranjamente florare din materiale ecologice executate de către elevi din clasa a XII-a A îndrumați de prof. Maria Duțan. De asemenea au fost prezentate modele de sacoșe din materiale reciclabile confecționate de eleve la Atelierul de croitorie al școlii sub îndrumarea profesoarelor Ungureanu Elena și Neagoe Constanța.În cadrul aceleiași acțiuni au fost expuse panoplii cu gablonțuri confecționate din materiale reciclabile de către elevii Drăgoi Raluca, Fintoiu Adrian și Pană Ioana din clasa a X-a B îndrumați de profesor Doina Vintilă.  

 

 

 

 

 

 

IGIENIZAREA SI COSMETIZARE PARCULUI SCOLII

            In primavara anului 2009 a avut loc campania de înfrumusețare și întreținere a spațiului verde din curtea școlii. La această acțiune au fost implicați elevi, cadre didactice, părinți, precum și personalul administrativ al școlii. Participanții la această activitate au dat dovadă de creativitate, spirit civic și mult entuziasm. Putem aprecia un adevărat „concurs” în amenajarea parcului din curtea școlii.Un rol foarte important l-a avut doamna director Prof Adriana Nedelcu care ne-a susținut în acest demers, domnia sa participând activ cu imaginație și creativitate.

           În incinta parcului a fost amenajat un spațiu cu bănci înconjurat cu aranjamente florale în scopul desfășurării unor lecții de biologie, microbiologie, geografie, ecologie, studiul calității mediului, religie, română, protecția mediului, etc, astfel încât elevii să simtă cât mai aproape natura. 

 

 

 

 

 

 IGIENIZAREA ZONEI RAULUI ARGESEL

           Protejarea mediului este o problemă fundamentală pentru societatea contemporană. Trebuie să ne gândim atât la noi, cât și la generația viitoare. Degradarea continuă a mediului înconjurător ce se petrece chiar sub ochii noștri este un factor major al unei crize de civilizație și este cauzată de intervenția omului în natură. Pentru a se stopa această influență nocivă, autodisdrugătoare în esența sa pentru omenire, pledăm în favoarea unei educații ecologice autentice a generațiilor actuale de elevi.

 

 
 
 
 
 
 
 
  
       Conștienți de necesitatea protejării mediului înconjurător, elevii clasei a XI-a B de la Colegiul Tehnic Câmpulung, profilul Protecția Mediului, Specialitatea: Resurse Naturale și Protecția Mediului, implicați activ în programul Eco-Școala, au pornit pe Valea Argeșelului pentru a analiza factorii de mediu (apă, aer, sol). Obiectivele stabilite au fost următoarele:
-          necesitatea implicării în activități de igienizare a albiei râului Argeșel care trece prin cătunul de rromi Nămăești
-          formarea unei atitudini pozitive pentru mediu
-          conștientizarea rolului pădurii în viața omului, precum și a rolului omului în viața pădurilor
-          identificarea zonelor defrișate și inițierea unor acțiuni de plantare a puieților în aceste zone
-          cunoașterea și aplicarea normelor de ocrotire și protecție a pădurilor și apelor din zona Muscelului.
 
 Constatări:
-          calitatea apei, fărăde care viața nu poate să existe, a început să se degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic și bacteriologic, datorate defrișărilor masive și a adunării deșeurilor pe albia râului.
 
Grupa de elevi a fost coordonată de
-          Doamna Director a Colegiului Tehnic Câmpulung - Prof. Nedelcu Adriana
-          D-na Prof. Vintilă Doina și   D-l Prof. Herțea Corneliu

EXPOZIȚIA: PĂMÂNTUL - O PLANETĂ FERICITĂ? 

             În cadrul proiectului ECO-ȘCOALA , la COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG s-a organizat la data de 04.12.2009 expoziția ecologică intitulată  Pământul – o planetă fericită?  , coordonată de doamna profesoară GHEORGHE IRINA . Pentru această acțiune au fost mobilizați elevii claselor a  IX – a , aceștia realizând machete din materiale reciclabile : hârtie , plastic , metal , polistiren . Lucrările elevilor au fost expuse în cadrul unei expoziții – concurs la care au avut acces atât elevii cât și cadrele didactice care și-au exprimat părerea cu privire la exponate , votând cele mai bune lucrări . 

       Elevii care au întrunit cele mai multe voturi sunt următorii :
- Nițoiu Cosmin – locul I și premiul pentru cea mai ECO machetă .
- Constantinescu Ioana – locul II .
- Rădulescu Radu – locul III .
- Petrăreanu Denisa și Petrăreanu Marian – premiul pentru cea mai creativă machetă .
- Sturzeanu Alexandru – premiul pentru cea mai originală machetă .
                Au mai fost acordate mențiuni următorilor elevi : Simionescu Vlad , Dinescu Dănuț , Daradici Gabriel , Turcanu Elena , Nicula Răzvan , Todirică Cristina , Ungureanu Noemia și Iana George. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG - PREMIAT ÎN CADRUL PROIECTUL "ECO - FOTOGRAFIA ANULUI 2009"- http://www.evenimenteco.ro/concurs2009/colegiul-tehnic-campulung/

TOAMNA ÎN LICEUL MEU

      Sosirea oricărui anotimp este un prilej de bucurie pentru elevii Colegiului Tehnic Câmpulung. Iarna ne aduce în suflete bucuria Sărbătorilor creștinești, a darurilor pe care Moș Crăciun ni le pune sub brăduț, dar mai ales bucuria sărbătoririi Zilei Școlii noastre, pe 6 decembrie, când evenimentele organizate cu acest prilej ne onorează și ne face să fim mândri că suntem parte din această școală.

Sosirea primăverii trezește natura la viață, iar noi arătăm cum știm mai bine recunoștința noastră: prin plantarea de flori, îngrijirea spațiilor verzi și înfrumusețarea școlii.

Vara ne bucură cu clipe minunate de vacanță, însă abia așteptăm să vină toamna.

Da, toamna! Acest anotimp ne aduce din nou împreună, cu amintiri de vacanță, dar și cu dorința de a fi mai buni, de a învăța mai bine și de a face onoare acestei respectate instituții – școala.

Și, în același timp, vrem să arătăm naturii că îi suntem prieteni și că o ocrotim prin responsabilitate și recunoștință.

Florile, care ne-au încântat privirea încă din primăvară, acum au avut nevoie de ajutorul nostru să nu moară. De aceea, le-am oferit căldura din interior și le-am aranjat pe holurile școlii și prin clase, creând o ambianță și mai plăcută. Am curățat copacii și arbuștii, am adunat frunzele din curtea și din fața școlii,  am plantat semințe de flori care, în primăvară ne vor încânta cu frumusețea lor.

Natura ne va răsplăti pentru eforturile noastre și, în anul viitor ne va oferi un mediu mai sănătos care să ne asigure o viață sănătoasă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LET'S DO IT ROMÂNIA!- scurta descriere si imagini AICI

ECOLOGIZAREA MALURILOR RÂULUI TÂRGULUI - descriere și imagini AICI

MODA DIN RECICLABILE-EDIȚIA A II-A - descrierea activității și imagini AICI

MODA DIN RECICLABILE-EDIȚIA A III-A - descrierea activității și imagini AICI 

 


Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru