ContactClick spre noul site


Colegiul Tehnic Campulung
Str. Calea Brasovului, Nr. 1 
Str. Negru Voda, Nr. 145 
Tel: +40 248 511 023 
+40 248 532 705 
+40 248 532 702 
Fax: +40 248 532 705 
Email: gstaro@muscel.ro 
grupsctehnaro@yahoo.com 

 RESURSE MATERIALE

Activitatea instructiv-educativă din școala noastră se desfășoară în două corpuri de clădire.

 • Clădire școală - str. Negru Vodă nr.145 - cu 9 săli de clasă,  cabinet servicii,  sală de sport, amfiteatru,  sală de festivități,  cabinet limbi moderne, laborator informatică.

 

 •  Clădire școală - str. Calea Brașovului nr.1 - cu 14 săli de clasă, 3 laboratoare(fizică+măsurări tehnice, chimie, biologie), 7 cabinete(2 informatică, geografie, limba română, legislație, psihologie, tehnologie), o sală de sport, 9 ateliere( mecanic auto, 2 mecanic, mecanic prelucrări mecanice, sudură, electrotehnică, tâmplărie lemn, 2 croitorie) , o cantină, 1 cămin cu 4 laboratoare(comerț, gastronomie, mecatronică ,mecanică și electronică)
 • Cămin - amenajat pe nivelul 1 și 2, cu 20 camere a câte 8 paturi și mobilier, grupuri sanitare pe fiecare nivel. Căminul este reabilitat în anul 2007, cu geam termopan, uși metalice la fiecare cameră, apă caldă.

 

 

 

 •  CENTRU DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE - amenajat în urma unui proiect finanțat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului în perioada 01.11.2006 - decembrie 2006, proiect in valoare de 40.000RON, este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziția elevilor, cadrelor didactice și a comunității informații pe diferite suporturi, calculatoare conectate la internet, echipament de multiplicare. În spațiul compus din: sală de primire public, sală "lectură de plăcere", sală "studiu cadre didactice", sală multimedia, spațiu pentru depozitare, Centrul de Documentare și Informare incită la lectură.

 

 

 

  RESURSE UMANE

In scoala noastra își desfășoară activitatea un numar de 59 cadre didactice calificate din care 46 titulari si 13 suplinitori.

 • 35 profesori de cultură generală din care 29 titulari
 • 16 profesori de discipline tehnice de specialitate din care 14 titulari
 • 8 maiștri instructori din care 6 titulari

Personalul școlii noastre este preocupat de perfecționarea continuă ca o necesitate a unui act instructiv-educativ de calitate.În acest sens:

 • 34 cadre didactice au examen de definitivat
 • 13 cadre didactice au gradul didactic II
 • 41 cadre didactice au gradul didactic I
 • 1 cadru didactic doctorand

Activitatea financiară, de secretariat și administrativă este susținută de personal didactic auxiliar calificat în număr de 10(administratori financiari si de patrimoniu, secretari, analist programator, laboranti, tehnician) și personal nedidactic în număr de 16. În ultimii 5 ani 9 cadre didactice auxiliare au participat la cursuri de perfecționare sau postuniversitare. 

- CONSILIUL PROFESORAL
- ORGANIGRAMA
- BUGET 2016

Colegiul Tehnic Campulung - Toate drepturile rezervate! 
Site actualizat de analist programator: Doina Croitoru